CUTEGEL®

CUTEGEL® to gama najwyższej jakości wypełniaczy na bazie usieciowanego kwasu hialuronowego. Dostosowana do potrzeb i fizjologii skóry, pozwala na wykonanie pełnego spektrum zabiegów od mezoterapii po wolumetrię. Wszystkie preparaty z gamy CUTEGEL® zawierają 3D krzyżowo usieciowany kwas hialuronowy. Technologia produkcji CUTEGEL® jest chroniona międzynarodowymi patentami.

Krystalicznie czyste – całkowicie pozbawione (zawarość poniżej granicy wykrywalności) czynnika sieciującego BDDE, kwasów nukleinowych i czynników pirogennych. Bezpieczne – przebadanie przez światowej klasy instytuty i polikliniki (min. Szpital Uniwersytecki w Guro). Optymalnie lepkosprężyste i jednorodne – łatwe w aplikacji i elastyczne w tkance. Stabilne i trwałe – wysoce odporne na biodegradację co wykazały badania (min. test odporności na hialuronidazę, pomiary w skali WRS i GAIS ). Komfortowe i naturalne – zachowaniem w tkance odwzorowują naturalny kwas hialuronowy a ich osmotyczność jest zbliżona do soli fizjologicznej. CUTEGEL® jest kwasem hialuronowym pochodzenia całkowicie nieodzwierzęcego. Zwiększa to bezpieczeństwo stosowania i oddala ryzyko odczynów alergicznych.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa cala gama produktowa została objęta badaniami klinicznymi spełniającymi wymogi dla implantów medycznych. Prowadzone 5 lat badania kliniczne wykazały, że CUTEGEL jest produktem o kwalifikacji: implant-proteza. Cała gama produktowa CUTEGEL® posiada najwyższy certyfikat bezpieczeństwa KFDA 4. Cała gama produktowa oraz fabryka posiadają certyfikat CE i ISO.

Pokaż pasek boczny

Nie znaleziono produktów, których szukasz.